REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Kantonalna uprava civilne zaštite Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove KUCZ.1 Povrat pogrešno i više uplaćenih naknada namjenskih prihoda Pogledaj
KUCZ.5 Naknada licu u radnom odnosu za učešće u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ Pogledaj
KUCZ.6 Naknada štete trećim licima za uništena sredstva tokom gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ Pogledaj
KUCZ.7 Naknada zbog povreda i druga prava zbog učešća građana u požaru i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ Pogledaj
Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo KUCZ.8. Polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu Pogledaj
KUCZ.2 Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara - stručno osposobljavanje i usvršavanje zaposlenih lica za zaštitu od požara Pogledaj
KUCZ.3 Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - profesionalni vatrogasac Pogledaj
KUCZ.4 Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - dobrovoljni vatrogasac Pogledaj
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju KUIP.1 Rješenje za upotrebu novoizgrađenih termoenergetskih postrojenja (posuda pod pritiskom i kotlovskih postrojenja) Pogledaj
KUIP.2 Rješenje o upotrebi termoenergetskog postrojenja (posude pod pritiskom/kotlovka postrojenja) u toku eksploatacije Pogledaj
KUIP.3 Rješenje o dozvoli izrade termoenergetskog postrojenja Pogledaj
KUIP.4 Uvjerenje o usklađenosti projektne dokumentacije za izradu elektroenergetskog postrojenja Pogledaj
Komisija za koncesije KK.1 Odobrenje studije tehno-ekonomske opravdanosti Pogledaj
KK.2 Ovlaštenje za vođenje pregovora Pogledaj
KK.3 Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije Pogledaj
KK.4 Odobrenje ugovora o koncesiji Pogledaj
KK.5 Izvod iz registra koncesija Pogledaj
KK.6 Arbitraža između ugovornih strana Pogledaj
KK.7 Primjedbe potrošača na usluge koncesionara Pogledaj
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Sektor energetike i rudarstva MIER.SR.1 Dozvola za eksploataciju Pogledaj
12345678910...>>