REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KK.1

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje studije tehno-ekonomske opravdanosti

Osnovna organizaciona jedinica Komisija za koncesije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uredenje, gradenje i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nihad Sinanović, Predsjednik komisije
Tel: 035 281 742
E-mail: komisijatk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje da li studija utiče na davanje usluga korisnicima, na naknadu koja se naplaćuje korisnicima, uklapa li se projekat u ciljeve utvrđene Dokumentom, da li donosi dobit TK i općini, uticaj na okolicu, štetne posljedice, unapređenja tehnike i tehnologije itd.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200.i 216.Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99; Zakon o koncesijama FBiH Član 5. i 6. Službene novine FBiH broj: 40/02 ; Zakon o koncesijama TK Član 15.Sl.novine TK br. 5/04, 7/05 i 6/11; Dokument o politici Glava II tačka 4. Sl.novine TK br. 7/06; Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona Član11.,12.,13. i 14.Nije objavljeno u službenim novinama
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ministarstvo u svom zahtjevu navodi ko je podnio zahtjev za dodjelu koncesije
Kada je podnešen zahtjev ministarstvu
Za koji predmet koncesije je aplicirano
Vrsta postupka
Navode svoj akt o postojanju javnog interesa
Ranije i druge ugovore
Dugovanja i reprogrami
Šta se dostavlja od druge dokumentacije uz studiju
Naziv ministarstva
Adresa ministarstva
Datum

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Studija tehno-ekonomske opravdanostiPodnosilac zahtjeva ili ovlaštena organizacijaKopija 
Zahtjev privrednog društva, obrtnika, udruženja građanaPodnosilac zahtjevaKopija 
Rješenje o registracijiKantonalni sud ili Općinski organ ili Ministarstvo pravdeKopija 
Rješenje - odobrenje za eksploataciju min.sirovineMinistarstvo industrije, energetike i rudarstva FBiHKopija 
Rješenje- urbanistička saglasnostMinistarstvo prostornog uređenja FBiHKopija 
Rješenje-Odobrenje o izvođenju radovaMinistarstvo industrije, energetike i rudarstva FBiHKopija 
Rješenje o vodnoj dozvoliMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TKKopija 
Završni godišnji obračuniPravno lice/Ovlašteni RačunovođaKopija 
ProjekatPodnosilac zahtjeva ili ovlaštena organizacijaKopija 
Predhodna elektro.energetska saglasnostMinistarstvo industrije, energetike i rudarstva FBiHKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenje za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Neograničeno osim onih u kojima je navedeno vrijeme važenja
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva