REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KK.2

Naziv administrativnog postupka : Ovlaštenje za vođenje pregovora

Osnovna organizaciona jedinica Komisija za koncesije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uredenje, gradenje i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nihad Sinanović, Predsjednik komisije
Tel: 035 281 742
E-mail: komisijatk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje da li je izvršena objava dostavljene samoinicijativne ponude u javnim glasilima i da nije bilo drugih ponuđača za predmetnu koncesiju.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200. I 216.Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99; Zakon o koncesijama FBIH član 5. i 6.Službene novine FBiH broj: 40/02 ; Zakon o koncesijama TK Član 15. i 26. stav 1.i 2.Sl.novine TK br. 5/04, 7/05 i 6/11;Dokument o politici Glava III stav 4. i stav 7.; Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona Član 11.,12.,13. i 14.Nije objavljeno u službenim novinama
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ministarstvo u svom zahtjevu navodi predmet zahtjeva
Prethodna Odluke Komisije o odobrenju studije
Prethodne Odluku Vlade o pristupanju dodjeli koncesije i određivanja koncesora
Javno glasilo gdje je izvršena objava samoinicijativne ponude i kada
Popis priloga
Naziv ministarstva
Adresa ministarstva
Datum

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Tekst javnog oglasa iz javnog glasilaJavno glasiloKopija 
Odluka Vlade TK o pristupanju dodjele koncesije i određivanje koncesoraVlada TKKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 8
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenje za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Neograničeno osim onih u kojima je navedeno vrijeme važenja
Preuzimanje obrasca zahtjeva