REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KK.3

Naziv administrativnog postupka : Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije

Osnovna organizaciona jedinica Komisija za koncesije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uredenje, gradenje i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nihad Sinanović, Predsjednik komisije
Tel: 035 281 742
E-mail: komisijatk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje da li je u pregovorima ispoštovana prethodna regulativa u vezi minimalnih koncesionih naknada, roka i drugih bitnih elemenata buduće odluke, čiji prijedlog se definiše i ugovora koji zatim slijedi.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200. i 216. Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99; Zakon o koncesijama FBIH Član 5. i 6.Službene novine FBiH broj: 40/02 ; Zakon o koncesijama TK Član 24. stav 1. a u vezi člana 26. Sl.novine TK br. 5/04, 7/05 i 6/11; Dokument o politici Glava II tačka 3. Sl.novine TK br. 7/06;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ministarstvo u svom zahtjevu navodi predmet zahtjeva
Podatke o Komisiji imenovana od strane ministarstva
Ovlaštene učesnike za pregovore druge strane
Prilozi koji se dostavljaju
Naziv ministartsva
Adresa ministarstva
Datum

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Zapisnik o vođenju pregovoraMinistarstvoKopija 
Rješenje o imenovanju komisije ministarstvaMinistarstvoKopija 
Ovlaštenje učesnika za pregovoreKoncesionarKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenje za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Neograničeno osim onih u kojima je navedeno vrijeme važenja
Preuzimanje obrasca zahtjeva