REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KK.4

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje ugovora o koncesiji

Osnovna organizaciona jedinica Komisija za koncesije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uredenje, gradenje i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nihad Sinanović, Predsjednik komisije
Tel: 035 281 742
E-mail: komisijatk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Usklađenost elemenata prijedloga ugovora sa Odlukom i drugim propisima koji regulišu ovu materiju kako bi se izbjegla neusaglašenost između odluke vlade o dodjeli koncesije i ugovora o koncesiji te ispoštovali drugi propisi iz ove oblasti.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200. Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99; Zakon o koncesijama FBIH Član 5. i 6.Službene novine FBiH broj: 40/02 ; Zakon o koncesijama TK član 15. a u vezi sa članom 27. 28. 29. i 30. Sl.novine TK br. 5/04, 7/05 i 6/11; Dokument o politici Glava II tačka 3. Sl.novine TK br. 7/06; Pravila Komisije za koncesije TK član 11., 12., 13. i 14.Nije objavljeno u službenim novinama
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv ministarstva
Adresa
Šta je predmet akta
Pravni osnov i šta se traži od Komisije
Lista priloga koji se dostavljaju
Datum

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Prijedlog ugovora o dodjeli koncesijeMinistarstvoKopija 
Odluka Vlade o dodjeli koncesijeMinistarstvoOvjerena kopija 
Mišljenje Kantonalnog pravobranilaštvaKantonalno pravobranilaštvoKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenje za dopunu dokumentacije: 3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Neograničeno osim onih u kojima je navedeno vrijeme važenja
Preuzimanje obrasca zahtjeva