REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KK.5

Naziv administrativnog postupka : Izvod iz registra koncesija

Osnovna organizaciona jedinica Komisija za koncesije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uredenje, gradenje i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nihad Sinanović, Predsjednik komisije
Tel: 035 281 742
E-mail: komisijatk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Dokazivanje određenih podataka iz ugovora o dodjeli koncesije i javnost podataka
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član169. i 200.Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99;Zakon o koncesijama FBIH Član 5. i 6.Službene novine FBiH broj: 40/02 ; Zakon o koncesijama TK Član 17. Sl.novine TK br. 5/04, 7/05 i 6/11; Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija Član 11. stav 2. Sl.novine TK br. 5/12
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv pravnog lica/Ime i prezime
Adresa
Predmet zahtjeva
Mjesto
Datum

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 8
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenje za dopunu dokumentacije: 3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Neograničeno osim onih u kojima je navedeno vrijeme važenja
Preuzimanje obrasca zahtjeva