REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KK.6

Naziv administrativnog postupka : Arbitraža između ugovornih strana

Osnovna organizaciona jedinica Komisija za koncesije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uredenje, gradenje i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nihad Sinanović, Predsjednik komisije
Tel: 035 281 742
E-mail: komisijatk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Donošenje odluke u cilju zaštite prava zainteresovanih strana.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200.Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99; Zakon o koncesijama FBIH Član 5.,6. i 14. Službene novine FBiH broj: 40/02 ; Zakon o koncesijama TK član 13. stav 6. i 7.Sl.novine TK br. 5/04, 7/05 i 6/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
"Naziv/ime i prezime podnositelja zahtjeva (Naziv, adresa, kontakt podaci, datum i sl)"
Šta je predmet akta
Šta je predmet spora i ko je druga ugovorna strana
Šta se traži od komisije
Dokument o saglasnosti obje strane za arbitražu
Lista priložene dokumentacije
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt podaci podnositelja zahtjeva
Datum

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Ugovor o koncesijiMinistarstvo industrije, energetike i rudarstvaKopija 
Rješenja o naknadiMinistarstvoKopija 
Rješenja o utvrđivanju ekspolatisanih količinaMinistarstvoKopija 
Potvrde i uvjerenja o porezimaPorezni urediKopija 
CjenoviniciPravna licaKopija 
Nalazi vještaka i institucija o procjeni opremeOvlaštene osobeKopija 
Bilans stanja i uspjehaPravna licaKopija 
Nalazi vještaka i institucija o kvalitetu proizvodaOvlaštene osobeKopija 
Akti o saglasnosti za arbitražuUgovorne strankeOriginal 
Certifikat o kvalitetuRegistrovane kućeKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obavještenje Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Neograničeno osim onih u kojima je navedeno vrijeme važenja
Preuzimanje obrasca zahtjeva