REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONA



Šifra
KUCZ.7

Naziv administrativnog postupka : Naknada zbog povreda i druga prava zbog učešća građana u požaru i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove
Djelatnost(i) Finansijski i budžetski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Izudin Karić, Sekretar Uprave
Tel: 035 277 542
E-mail: cz.tk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Omogućavanje jednokratne pomoći građaninu, koji je učestvovao u akcijama po zahtjevu štaba civilne zaštite i tom prilikom dođe do njegove povrede, bolesti ili trajnog oštećenja organizma, te namirenja troškova sahrane u slučaju smrti istog.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvo ("Službene novine FBiH",broj:64/09) Član 118. i 119. "Službene novine FBiH",broj:64/09; Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Član 19. i 20. "Službene novine FBiH",br. 39/03, 22/06 i 43/10; Zakon o upravnom postupku Član 200 Službene Novine FBiH 2/98, 48/99
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Mjesto i datum nastanka povrede
Vrsta povrede
Mjesto
Datum
Potpis

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Naredba štaba civilne zaštite Štab civilne zaštiteOriginal ili ovjerena kopija 
Ljekarski nalaz ili uvjerenjeOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o troškovima sahranePogrebno društvoOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) -
Preuzimanje obrasca zahtjeva