REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUIP.1

Naziv administrativnog postupka : Rješenje za upotrebu novoizgrađenih termoenergetskih postrojenja (posuda pod pritiskom i kotlovskih postrojenja)

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Munib Mujkić, Glavni inspektor za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
Tel: 035 282 952
E-mail: kantonalnainspekcija2@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Pregled i ispitivanje se obavlja radi dokazivanja da je termoenergetsko postrojenje (posude pod pritiskom i kotlovka postrojenja) izrađeno u skladu sa važećim propisima i standardima
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200.Službene novine FBiH 2/98, 48/99;Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH Član 23. i 24.Službene novine FBiH broj: 69/05; Zakon o termoenergetskoj inspekciji Član 8. Službene novine Tuzlanskog kantona br. 13/01 i 04/08;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taksa za uvjerenje o pregledu posuda pod pritiskom, prvi tvornički pregled i ispitivanje501321000256000080Vrsta prihoda: 722121 Primalac:BudžetTK Budžetska organizacija:- Poziv na broj:-

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa
Kratki opis postrojenja
Izjava o pripremljenosti za inspekcijski pregled
Obavjest o datumu inspekcijskog pregleda
Datum
Mjesto
Potpis

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takseBanka/PoštaOriginal 
Bazna tvornička dokumentacija za termoenergetsko postrojenjePrizvođač postrojenja ili projektna organizacijaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obavještenje Zakonski rok za rješavanje predmeta 8 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva