REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUIP.3

Naziv administrativnog postupka : Rješenje o dozvoli izrade termoenergetskog postrojenja

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Munib Mujkić, Glavni inspektor za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
Tel: 035 282 952
E-mail: kantonalnainspekcija2@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Poštivanje propisa, standarda i normativa, sigurnost u radu termoenergetskih postrojenja.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200.Službene novine FBiH, 2/98, 48/99; Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH Član 23. i 24.Službene novine FBiH broj: 69/05; Zakon o termoenergetskoj inspekciji Član 8.Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/01
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taksa na saglasnost na tehničku dokumentaciju501321000256000080Vrsta prihoda: 722121 Primalac:BudžetTK Budžetska organizacija:- Poziv na broj:-

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa
Vrsta termoenergetskog postrojenja
Mjesto
Datum
Potpis/Pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takseBanka/PoštaKopija 
Tehnička dokumentacija za termoenergetsko postrojenje koje će se izrađivatiPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 5
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 8 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva