REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUIP.4

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o usklađenosti projektne dokumentacije za izradu elektroenergetskog postrojenja

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nedim Zonić, Kantonalni elektroenergetski inspektori
Tel: 035 282 952
E-mail: kantonalni elektroenergetski inspektori
Svrha administrativnog postupka Vrši se uvid u projektnu dokumentaciju da li je u skladu s važećim Zakonom i Tehničkim propisima. Da li je preduzeće koje je projektovalo registrovano za tu djelatnost i da li projektant ispunjava uslove za projektovanje
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku FBiH Član 169. i 170. Službene novine FBiH, broj: 2/08 i 48/99; Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH Član 23. i 24.Službene novine FBiH broj: 69/05;Zakon o elektroenergetskoj inspekciji TK Član 7. Službene novine TK broj: 4/03 i 4/08
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taksa na saglasnost na tehničku dokumentaciju501321000256000080Vrsta prihoda: 722121 Primalac:BudžetTK Budžetska organizacija:- Poziv na broj:-

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv investitora
Adresa
Osnovni podaci za elektroenergetsko postrojenje (tip)
Podaci za projektnu firmu (naziv)
Datum
Mjesto
Potpis/pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takseBanka/PoštaKopija 
Projektna dokumentacija za elektroenergetska postrojenjaInvestitorOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva